Strona główna|Oferta|Katalogi|Nowe produkty|Aktualności|Targi|Zapytanie ofertowe|Kontakt
HomeOfertaInstrumentationDK-LokZłącza DK-Lok i rury procesoweinstrukcja montażu złączy rurowych
Pobierz katalog złączy DK-Lok (pdf)
ZŁĄCZA RUROWE - INSTRUKCJA MONTAŻU
Informacje techniczne Gwinty rurowe Certyfikaty
Instrukcja montażu
Złącza rurowe Dk-Lok są dostarczane w postaci zmontowanej poprzez skręcenie ręczne i są gotowe do użycia. Dlatego demontaż nakrętki czy pierścieni w celu wykonania instalacji jest zbędny.Krok 1

Upewnij się, że nakrętka jest wstępnie dokręcona w palcach. Włóż rurkę do złącza Dk-Lok tak głęboko aż oprze się o dolną krawędź.
Krok 2

Wykonaj 1 i 1/4 obrotu nakrętki przy użyciu klucza płaskiego jednocześnie kontrując sześciokąt korpusu złącza.

Aby być pewnym wykonania właściwej ilości obrotów sugerujemy wykonanie znaku na nakrętce na godzinie 9:00 ( odnosząc sytuację do tarczy zegara ). Po wykonaniu 1 i 1/4 obrotu znak powinien znaleźć się na godzinie 12:00.

Dla rurek 1/16", 3/16" oraz 2, 3 i 4mm wykonujemy jednie 3/4 obrotu nakrętki kluczem płaskim, zaczynając od pozycji jaka jest po skręceniu wstępnym w palcach.
Instrukcja ponownego montażu

Złącza Dk-Lok mogą być skręcane wielokrotnie. Przed ponownym skręceniem należy upewnić się że wszystkie elementy są czyste i wolne od uszkodzeń.

Krok 1.

Rurkę z uprzednio zaciśniętymi pierścieniami oraz nałożoną nakrętką włóż do gniazda tak głęboko aby pewnie i sztywno "siedziała" w korpusie złącza.

Krok 2.

Dokręć nakrętkę w palcach. Następnie obróć nakrętkę kluczem do pozycji, w której znajdowała się po pierwotnym montażu ( w tym miejscu nastąpi gwałtowny wzrost oporu przy obracaniu ) poczym delikatnie dociśnij za pomocą klucza.

Uwagi dotyczące instalacji rury

1. Nie próbuj wciskać rurki do gniazda złącza jeżeli czujesz wyraźny opór przy wkładaniu.
Opór może być spowodowany owalną deformacją rurki lub też zadziorami na jej końcu.

2. Bardzo ważne jest aby stosować właściwy rodzaj przecinarki do rur o odpowiednio ostrym narzędziu tnącym.

Przechowywanie i obchodzenie się z rurami

Właściwe przechowywanie i obchodzenie się z rurami zapewni dobrą jakość ich powierzchni .

- rury powinny być przechowywane w pozycji pionowej aby uniknąć gromadzenia się w nich brudu i zanieczyszczeń.
Jeżeli musisz przechowywać rury w pozycji poziomej powinieneś je zabezpieczyć poprzez przykrycie,

- rury nigdy nie powinny być ciągnięte po cementowej posadzce, asfalcie, żwirze lub jakiejkolwiek innej chropowatej
powierzchni,

- tarcza przecinarki do rur lub brzeszczot piły ręcznej powinno być zawsze ostre podczas cięcia,

- wykonując cięcie przecinarką stosuj niezbyt duży skok tarczy na jeden obrót,

- po cięciu zakończenia rur powinny zostać zawsze ogradowane,

- jeżeli to możliwe zakończenia rur powinny być kapslowane aby do środka nic się nie dostało,

- stosując przewody z poliamidu lub innego miękkiego materiału konieczne jest użycie tulei usztywniającej ( DI ) gdyż do
wykonania montaż złącza potrzebne jest opór stawiany przez rurkę.

Stosując się do powyższych zaleceń unikniemy zniszczenia systemu uszczelniającego Dk-Lok podczas montażu rurki.

Gięcie rur
Długość odcinka prostego

T: średnica zewnętrzna rury

R: promień, zlecany zgodny z charakterystyką giętarki

L: wymagany odcinek prosty, mierzony od początku zgięcia do końca ruryPatrz tabela poniżej :

Gdy zgięcie rurki jest wykonane zbyt blisko złącza , odcinek zdeformowany może wejść do środka złącza co spowoduje brak szczelności.

Dlatego też należy przestrzegać właściwych długości odcinków prostych od złącza.

Długości te są prezentowane w poniższych tabelach.
Odcinek prosty dla rur calowych
średnica zewn.
rury (cale)
1/16 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1 1/4 1 1/2 2
odcinek
prosty
L1 2/1 23/32 3/4 13/16 7/8 15/16 13/16 1 1/4 1 1/4 1 5/16 1 1/2 2 2 13/32 3 1/4
L2 13/32 19/32 5/8 11/16 23/32 3/4 31/32 1 1/32 1 1/32 1 3/32 1 9/32 1 13/16 2 7/32 3 1/32
Odcinek prosty dla rur metrycznych
średnica zewn.
rury (mm)
3 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 32 38
odcinek
prosty
L1 19 21 23 25 31 32 32 32 34 34 40 51 60
L2 16 17 18 20 24 25 25 25 26 27 33 47 55

Uwaga :

L1 = zalecana długość odcinka prostego rury
L2 = absolutnie minimalna długość odcinka prostego rury

DO GÓRY
RECTUS POLSKA Sp. z o.o.,zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej, VIII Wydział Gospodarczy
43-426 DĘBOWIEC, Gumna 96 (k.Cieszyna)tel. [33] 85-79-800, 85-79-810, 85-88-575fax [33] 85-79-808
KRSnr 0000165459|NIP651-15-46-269|REGON276455904|kapitał zakładowy 50.000 PLN