Strona główna|Oferta|Katalogi|Nowe produkty|Aktualności|Targi|Zapytanie ofertowe|Kontakt

www.conexa.rectus.pl
HomeOfertaHydraulikaConexadane techniczne
Dane techniczne dane techniczne w formacie pdf--->Pobierz(85 KB)
Rura
śr.zewn.
mm
Grubość
ścianki
mm
Rura
śr.wewn.
mm
Ciśnienie
bar
4 0,5 3 370
6 1 4 461
8 1 6 398
8 1,5 5 510
10 1 8 318
10 1,5 7 420
10 2 6 539
12 1 10 265
12 1,5 9 398
12 2 8 461
14 1,5 11 341
14 2 10 454
14 2,5 9 489
15 1 13 212
15 1,5 12 318
15 2 11 424
16 2 12 398
16 2,5 11 436
16 3 10 510
18 1,5 15 265
18 2 14 353
20 2 16 318
20 2,5 15 398
20 3 14 420
22 1,5 19 217
22 2 18 289
25 2,5 20 318
25 3 19 382
25 4 17 445
28 1,5 25 170
28 2 24 227
28 3 22 341
30 3 24 318
30 4 22 424
35 2 31 182
38 4 30 335
38 5 28 418
42 2 38 151
42 3 36 227
50 6 38 382
Normalizacja

Złącza CONEXA pod względem wymiarów wykonania są zgodne z najnowszą normą DIN.

Ciśnienia

Ciśnienia PN zamieszczone w tabeli są określone zgodnie z normą DIN 2401. Wartość ciśnień jest podana dla standardo-wych warunków pracy ( temperatura do 120oC, ciśnienie staty-czne ), założony współczynnik bezpieczeństwa wynosi 4:1.
W przypadku zastosowania w warunkach wykraczających poza opisane powyżej - temperatura wyższa niż 120oC, ciśnienie dynamiczne-pulsacyjne - ciśnienie robocze powinno zostać zredukowane odpowiednio do tychże warunków przy zachowa-niu współczynnika bezpieczeństwa.Pokazane w katalogu ciśnie-nia dotyczą zawsze dopuszczalnych wartości dla złączy. Dla rur należy przestrzegać danych określonych przez producenta.

Materiały

Złącza CONEXA są produkowane ze stali węglowej, stali nierdzewnej oraz stali kwasoodpornej. Dokładność i jakość elementów obrabianych mechanicznie oraz kutych jest określona normą DIN 3859.

Powierzchnia

Elementy wykonane ze stali węglowej są cynkowane oraz chromowane.

Wymiary

Wymiary zamieszczone w tym katalogu są zgodne z najnowszymi standardami. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania modyfikacji i innowacji produktu.

Rury czarne i ze stali kwasoodpornej bez szwu

Rury bez szwu, odprężane, odtłuszczane, wyprodukowane zgodnie z DIN 17458, PK1. Tolerancja zgodnie z EN ISO 1127.

OPIS TABELI
*) W oparciu o powyższe wartości ciśnienie obliczone zostało zgodnie z normą DIN 2413 ( obciążenie statyczne ) bez uwzględnienia zjawiska korozji ( DIN 17458 ).

Tolerancja temperatury bez konieczności redukcji ciśnienia dla stali węglowej -40oC do +120oC.

Tolerancja na temperaturę dla rur ze stali kwasoodpornej :
1% ( plastyczność ) wytrzymałość przy 20oC 265 N/mm2
1% ( plastyczność ) wytrzymałość 50oC 240 N/mm2
przy 1% ( plastyczność ) wytrzymałość przy 100oC 220 N/mm2

Współczynnik bezpieczeństwa 1,5.
Grubość ścianki w tolerancji EN ISO 1127 :
50oC = wartość z tabeli x 0,91
100oC = wartość z tabeli x 0,83
RECTUS POLSKA Sp. z o.o.,zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej, VIII Wydział Gospodarczy
43-426 DĘBOWIEC, Gumna 96 (k.Cieszyna)tel. [33] 85-79-800, 85-79-810, 85-88-575fax [33] 85-79-808
KRSnr 0000165459|NIP651-15-46-269|REGON276455904|kapitał zakładowy 50.000 PLN
DO GÓRY