Wsparcie techniczne|Kontakt
HomeOfertaPneumatyka PneumaxPrzygotowanie sprężonego powietrzaseria 1700

PRZYGOTOWANIE SPRĘŻONEGO POWIETRZA
FRL | seria 1700

rozmiary 1-2-3-4 (od G 1/8" do G 1"),
przyłącza aluminium
FRL | Seria 1700 - rozmiar 1
FRL | Seria 1700
rozmiar 1
(G 1/8" - G 1/4")
FRL | Seria 1700
rozmiar 2
(G 1/4" - G 3/8")
FRL | Seria 1700
rozmiar 3
(G 3/8" - G 1/2")
FRL | Seria 1700
rozmiar 4
(G 1")
Miniaturowe
reduktory ciśnienia
typ 17502 / 17522 / 17602
Filtr
standardowy i dokładny
typ 17001 / 17008
Reduktor ciśnienia
panelowy
typ 17109 / 17129
Reduktor ciśnienia
typ 17002 / 17022
Reduktor ciśnienia
zabudowa szeregowa (grupy)
typ 170B2 / 170M2
Naolejacz
typ 17003
Filtroreduktor
typ 17004
Zawór łagodnego startu
(soft-start)
typ 17110 / 17120
Zawór odcinający
wersja ręczna, elektryczna
i pneumatyczna typ 17030
Filtroreduktor + naolejacz
(FR+L)
typ 17006
Filtr + reduktor + naolejacz
(F+R+L)
typ 17007
Precyzyjny
reduktor ciśnienia
typ 171S2B
Przełącznik ciśnieniowy
(presostat)
typ 1714C
Akcesoria i mocowania Seria 1700Rozmiar 1

(G 1/8" - G 1/4")


FRL | Seria 1700 - rozmiar 1
DO GÓRY

Miniaturowe reduktory ciśnienia
typ 17502 / 17522 / 17602


rozmiar 0
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
zakresy regulacji
ciśnienia wyjściowego
maksymalne
ciśnienie pracy
opcje dokumentacja
techniczna
pliki 3 D
120 NI/min 0-2 bar
0-4 bar
0-8 bar
10 bar zabudowany
manometr
0-8 bar
karta
katalogowa
 

Filtr - standardowy i dokładny
typ 17001 / 17008


rozmiar 1
[G 1/8" - G 1/4"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
filtracja maksymalne
ciśnienie pracy
objętość zbiornika filtra dokumentacja
techniczna
pliki 3 D
750 NI/min 5 um
20 um
50 um

0,01 um
(koalescencyjny)
13 bar 20 cm3
karta
katalogowa
plik 3D iges

plik 3D step

Reduktor ciśnienia - panelowy
typ 17109 / 17129


rozmiar 1
[G 1/8" - G 1/4"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar, filtr std)
zakresy regulacji
ciśnienia wyjściowego
maksymalne
ciśnienie pracy
opcje dokumentacja
techniczna
pliki 3 D
750 NI/min 0-2 bar
0-4 bar
0-8 bar
0-12 bar
13 bar z wbudowanym manometrem

z ulepszonym odprężaniem

bez odprężania
karta
katalogowa
plik 3D iges

plik 3D step

Reduktor ciśnienia
typ 17002 / 17022


rozmiar 1
[G 1/8" - G 1/4"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
zakresy regulacji
ciśnienia wyjściowego
maksymalne
ciśnienie pracy
opcje dokumentacja
techniczna
pliki 3 D
750 NI/min 0-2 bar
0-4 bar
0-8 bar
0-12 bar
13 bar z wbudowanym manometrem

z ulepszonym odprężaniem

bez odprężania

wersja z blokadą kluczem
karta
katalogowa
plik 3D iges

plik 3D step

Reduktor ciśnienia - zabudowa szeregowa (grupy)
typ 170B2 / 170M2


rozmiar 1
[G 1/8" - G 1/4"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
zakresy regulacji
ciśnienia wyjściowego
maksymalne
ciśnienie pracy
opcje dokumentacja
techniczna
pliki 3 D
750 NI/min 0-2 bar
0-4 bar
0-8 bar
0-12 bar
13 bar z wbudowanym manometrem

z ulepszonym odprężaniem

bez odprężania

wersja z blokadą kluczem
karta
katalogowa
 

Naolejacz
typ 17003


rozmiar 1
[G 1/8" - G 1/4"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar)
maksymalne
ciśnienie pracy
objętość zbiornika naolejacza dokumentacja
techniczna
pliki 3 D
1150 NI/min 10 NI/min 13 bar 20 cm3
karta
katalogowa
plik 3D iges

plik 3D step

Filtroreduktor
typ 17004


rozmiar 1
[G 1/8" - G 1/4"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
zakresy regulacji
ciśnienia wyjściowego
maksymalne
ciśnienie pracy
objętość zbiornika filtra dokumentacja
techniczna
pliki 3 D
750 NI/min 0-2 bar
0-4 bar
0-8 bar
0-12 bar
13 bar 20 cm3
karta
katalogowa
plik 3D iges

plik 3D step

Zawór łagodnego startu (soft-start)
typ 17110 / 17120


rozmiar 1
[G 1/8" - G 1/4"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
początkowy prze-
pływ przy odkrę-
conym regulato-
rze przepływu
maksymalne
ciśnienie pracy
minimalne
ciśnienie pracy
dokumentacja
techniczna
pliki 3 D
1000 NI/min 150 NI/min 13 bar 2.5 bar
karta
katalogowa
plik 3D iges

plik 3D step

Zawór odcinający - wersja ręczna, elektryczna i pneumatyczna
typ 17030


rozmiar 1
[G 1/4"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
przepływ z 2->3 - rozprężanie
(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
maksymalne
ciśnienie pracy
opcje dokumentacja
techniczna
pliki 3 D
900 NI/min 550 NI/min 13 bar
(wersja ręczna)

2.5-13 bar
(wersja elektryczna)
wersja elektryczna z pilotem M2/9 do cewki MB9 o obniżonej mocy (2W)
karta
katalogowa
plik 3D iges

plik 3D step

Filtroreduktor+naolejacz (FR+L)
typ 17006


rozmiar 1
[G 1/8" - G 1/4"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
zakresy regulacji
ciśnienia wyjściowego
maksymalne
ciśnienie pracy
objętość zbiornika filtra dokumentacja
techniczna
pliki 3 D
750 NI/min 0-2 bar
0-4 bar
0-8 bar
0-12 bar
13 bar 20 cm3
karta
katalogowa
plik 3D iges

plik 3D step

Filtr+reduktor+naolejacz (F+R+L)
typ 17007


rozmiar 1
[G 1/8" - G 1/4"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
zakresy regulacji
ciśnienia wyjściowego
maksymalne
ciśnienie pracy
objętość zbiornika filtra dokumentacja
techniczna
pliki 3 D
750 NI/min 0-2 bar
0-4 bar
0-8 bar
0-12 bar
13 bar 20 cm3
karta
katalogowa
plik 3D iges

plik 3D step

Precyzyjny reduktor ciśnienia
typ 171S2B


rozmiar 1
[G 1/4"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
zakresy regulacji
ciśnienia wyjściowego
maksymalne
ciśnienie pracy
opcje dokumentacja
techniczna
pliki 3 D
1400 NI/min 0.1-2 bar
0.1-4 bar
0.1-7 bar
0.1-10 bar
10 bar wersja z zewnętrznym ciśnieniem odniesienia

wersja blokowana kluczem
karta
katalogowa
 

Przełącznik ciśnieniowy (presostat)
typ 1714C


rozmiar 1
przyłącza zakres regulacji
progu prze-
łączania styku
obciążalność prądowa styku maksymalne
ciśnienie pracy
dokumentacja
techniczna
pliki 3 D
flansza

(montaż pomiędzy elementami)
2-10 bar 1 A 13 bar
karta
katalogowa
 

Akcesoria i mocowania

rozmiar 1
[G 1/8" - G 1/4"]
dokumentacja
techniczna
pliki 3 D
karta katalogowa
plik 3D iges

plik 3D step
DO GÓRY
FRL | Seria 1700 - rozmiar 2
FRL | Seria 1700
rozmiar 1
(G 1/8" - 1/4")
FRL | Seria 1700
rozmiar 2
(G 1/4" - G 3/8")
FRL | Seria 1700
rozmiar 3
(G 3/8" - G 1/2")
FRL | Seria 1700
rozmiar 4
(G 1")
Filtr
standardowy i dokładny
typ 17201 / 17208
Reduktor ciśnienia
typ 17202 / 17222
Naolejacz
typ 17203
Filtroreduktor
typ 17204
Zawór łagodnego startu
(soft-start)
typ 17210 / 17220
Zawór odcinający
wersja ręczna, elektryczna
i pneumatyczna typ 17230
Filtroreduktor + naolejacz
(FR+L)
typ 17206
Filtr + reduktor + naolejacz
(F+R+L)
typ 17207
Przełącznik ciśnieniowy
(presostat)
typ 1724C
Akcesoria i mocowania

Filtr - standardowy i dokładny
typ 17201 / 17208


rozmiar 2
[G 1/4" - G 3/8"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar, filtr std)
filtracja maksymalne
ciśnienie pracy
objętość zbiornika filtra dokumentacja
techniczna
pliki 3 D
1650 NI/min 5 um
20 um
50 um

0,01 um
(koalescencyjny)
13 bar 30 cm3
karta
katalogowa
plik 3D iges

plik 3D step

Reduktor ciśnienia
typ 17202 / 17222


rozmiar 2
[G 1/4" - G 3/8"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
zakresy regulacji
ciśnienia wyjściowego
maksymalne
ciśnienie pracy
opcje dokumentacja
techniczna
pliki 3 D
1500 NI/min 0-2 bar
0-4 bar
0-8 bar
0-12 bar
13 bar z wbudowanym manometrem

z ulepszonym odprężaniem

bez odprężania

wersja z blokadą kluczem

sterowany pneumatycznie
karta
katalogowa
plik 3D iges

plik 3D step

Naolejacz
typ 17203


rozmiar 2
[G 1/4" - G 3/8"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar)
maksymalne
ciśnienie pracy
objętość zbiornika naolejacza dokumentacja
techniczna
pliki 3 D
2300 NI/min 20 NI/min 13 bar 52 cm3
karta
katalogowa
plik 3D iges

plik 3D step

Filtroreduktor
typ 17204


rozmiar 2
[G 1/4" - G 3/8"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
zakresy regulacji
ciśnienia wyjściowego
maksymalne
ciśnienie pracy
objętość zbiornika filtra dokumentacja
techniczna
pliki 3 D
1400 NI/min 0-2 bar
0-4 bar
0-8 bar
0-12 bar
13 bar 30 cm3
karta
katalogowa
plik 3D iges

plik 3D step

Zawór łagodnego startu (soft-start)
typ 17210 / 17220


rozmiar 2
[G 3/8"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
początkowy prze-
pływ przy odkrę-
conym regulato-
rze przepływu
maksymalne
ciśnienie pracy
minimalne
ciśnienie pracy
dokumentacja
techniczna
pliki 3 D
1300 NI/min 340 NI/min 13 bar 2.5 bar
karta
katalogowa
plik 3D iges

plik 3D step

Zawór odcinający - wersja ręczna, elektryczna i pneumatyczna
typ 17230


rozmiar 2
[G 3/8"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
przepływ z 2->3 - rozprężanie
(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
maksymalne
ciśnienie pracy
opcje dokumentacja
techniczna
pliki 3 D
2100 NI/min 1500 NI/min 13 bar
(wersja ręczna)

2.5-13 bar
(wersja elektryczna)
wersja elektryczna z pilotem M2/9 do cewki MB9 o obniżonej mocy (2W)
karta
katalogowa
plik 3D iges

plik 3D step

Filtroreduktor+naolejacz (FR+L)
typ 17206


rozmiar 2
[G 1/4" - G 3/8"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
zakresy regulacji
ciśnienia wyjściowego
maksymalne
ciśnienie pracy
objętość zbiornika filtra dokumentacja
techniczna
pliki 3 D
1350 NI/min 0-2 bar
0-4 bar
0-8 bar
0-12 bar
13 bar 30 cm3
karta
katalogowa
plik 3D iges

plik 3D step

Filtr+reduktor+naolejacz (F+R+L)
typ 17207


rozmiar 2
[G 1/4" - G 3/8"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
zakresy regulacji
ciśnienia wyjściowego
maksymalne
ciśnienie pracy
objętość zbiornika filtra dokumentacja
techniczna
pliki 3 D
1250 NI/min 0-2 bar
0-4 bar
0-8 bar
0-12 bar
13 bar 30 cm3
karta
katalogowa
plik 3D iges

plik 3D step

Przełącznik ciśnieniowy (presostat)
typ 1724C


rozmiar 2
przyłącza zakres regulacji
progu prze-
łączania styku
obciążalność prądowa styku maksymalne
ciśnienie pracy
dokumentacja
techniczna
pliki 3 D
flansza

(montaż pomiędzy elementami)
2-10 bar 1 A 13 bar
karta
katalogowa
 

Akcesoria i mocowania

rozmiar 2
[G 1/4" - G 3/8"]
dokumentacja
techniczna
pliki 3 D
karta katalogowa
plik 3D iges

plik 3D step
DO GÓRY
FRL | Seria 1700 - rozmiar 3
FRL | Seria 1700
rozmiar 1
(G 1/8" - 1/4")
FRL | Seria 1700
rozmiar 2
(G 1/4" - 3/8")
FRL | Seria 1700
rozmiar 3
(G 3/8" - G 1/2")
FRL | Seria 1700
rozmiar 4
(G 1")
Filtr
standardowy i dokładny
typ 17301 / 17008
Reduktor ciśnienia
typ 17302 / 17022
Naolejacz
typ 17303
Filtroreduktor
typ 17304
Zawór łagodnego startu
(soft-start)
typ 17310 / 17320
Zawór odcinający
wersja ręczna, elektryczna
i pneumatyczna typ 17330
Filtroreduktor + naolejacz
(FR+L)
typ 17306
Filtr + reduktor + naolejacz
(F+R+L)
typ 17307
Precyzyjny
reduktor ciśnienia
typ 173S2B
Przełącznik ciśnieniowy
(presostat)
typ 1734C
Akcesoria i mocowania Seria 1700Rozmiar 3

(G 3/8" - G 1/2")


FRL | Seria 1700 - rozmiar 3

Filtr - standardowy i dokładny
typ 17301 / 17308


rozmiar 3
[G 3/8" - G 1/2"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
filtracja maksymalne
ciśnienie pracy
objętość zbiornika filtra dokumentacja
techniczna
pliki 3 D
2700 NI/min 5 um
20 um
50 um

0,01 um
(koalescencyjny)
13 bar 48 cm3
karta
katalogowa
plik 3D iges

plik 3D step

Reduktor ciśnienia
typ 17302 / 17322


rozmiar 3
[G 3/8" - G 1/2"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
zakresy regulacji
ciśnienia wyjściowego
maksymalne
ciśnienie pracy
opcje dokumentacja
techniczna
pliki 3 D
2500 NI/min 0-2 bar
0-4 bar
0-8 bar
0-12 bar
13 bar z wbudowanym manometrem

z ulepszonym odprężaniem

bez odprężania

wersja z blokadą kluczem

sterowany pneumatycznie
karta
katalogowa
plik 3D iges

plik 3D step

Naolejacz
typ 17303


rozmiar 3
[G 3/8" - G 1/2"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar)
maksymalne
ciśnienie pracy
objętość zbiornika naolejacza dokumentacja
techniczna
pliki 3 D
4500 NI/min 20 NI/min 13 bar 62 cm3
karta
katalogowa
plik 3D iges

plik 3D step

Filtroreduktor
typ 17304


rozmiar 3
[G 3/8" - G 1/2"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
zakresy regulacji
ciśnienia wyjściowego
maksymalne
ciśnienie pracy
objętość zbiornika filtra dokumentacja
techniczna
pliki 3 D
2400 NI/min 0-2 bar
0-4 bar
0-8 bar
0-12 bar
13 bar 48 cm3
karta
katalogowa
plik 3D iges

plik 3D step

Zawór łagodnego startu (soft-start)
typ 17310 / 17320


rozmiar 3
[G 1/2"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
początkowy prze-
pływ przy odkrę-
conym regulato-
rze przepływu
maksymalne
ciśnienie pracy
minimalne
ciśnienie pracy
dokumentacja
techniczna
pliki 3 D
2500 NI/min 340 NI/min 13 bar 2.5 bar
karta
katalogowa
plik 3D iges

plik 3D step

Zawór odcinający - wersja ręczna, elektryczna i pneumatyczna
typ 17330


rozmiar 3
[G 1/2"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
przepływ z 2->3 - rozprężanie
(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
maksymalne
ciśnienie pracy
opcje dokumentacja
techniczna
pliki 3 D
3200 NI/min 1750 NI/min 13 bar
(wersja ręczna)

2.5-13 bar
(wersja elektryczna)
wersja elektryczna z pilotem M2/9 do cewki MB9 o obniżonej mocy (2W)
karta
katalogowa
plik 3D iges

plik 3D step

Filtroreduktor+naolejacz (FR+L)
typ 17306


rozmiar 3
[G 3/8" - G 1/2"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
zakresy regulacji
ciśnienia wyjściowego
maksymalne
ciśnienie pracy
objętość zbiornika filtra dokumentacja
techniczna
pliki 3 D
2400 NI/min 0-2 bar
0-4 bar
0-8 bar
0-12 bar
13 bar 48 cm3
karta
katalogowa
plik 3D iges

plik 3D step

Filtr+reduktor+naolejacz (F+R+L)
typ 17307


rozmiar 3
[G 3/8" - G 1/2"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
zakresy regulacji
ciśnienia wyjściowego
maksymalne
ciśnienie pracy
objętość zbiornika filtra dokumentacja
techniczna
pliki 3 D
2400 NI/min 0-2 bar
0-4 bar
0-8 bar
0-12 bar
13 bar 48 cm3
karta
katalogowa
plik 3D iges

plik 3D step

Precyzyjny reduktor ciśnienia
typ 173S2B


rozmiar 3
[G 3/8"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
zakresy regulacji
ciśnienia wyjściowego
maksymalne
ciśnienie pracy
opcje dokumentacja
techniczna
pliki 3 D
2800 NI/min 0.1-2 bar
0.1-4 bar
0.1-7 bar
0.1-10 bar
10 bar wersja blokowana kluczem
karta
katalogowa
 

Przełącznik ciśnieniowy (presostat)
typ 1734C


rozmiar 3
przyłącza zakres regulacji
progu prze-
łączania styku
obciążalność prądowa styku maksymalne
ciśnienie pracy
dokumentacja
techniczna
pliki 3 D
flansza

(montaż pomiędzy elementami)
2-10 bar 1 A 13 bar
karta
katalogowa
 

Akcesoria i mocowania

rozmiar 3
[G 3/8" - G 1/2"]
dokumentacja
techniczna
pliki 3 D
karta katalogowa
plik 3D iges

plik 3D step
DO GÓRY
FRL | Seria 1700 - rozmiar 4
FRL | Seria 1700
rozmiar 1
(G 1/8" - 1/4")
FRL | Seria 1700
rozmiar 2
(G 1/4" - G 3/8")
FRL | Seria 1700
rozmiar 3
(G 3/8" - G 1/2")
FRL | Seria 1700
rozmiar 4
(G 1")
Filtr
standardowy i dokładny
typ 17401 / 17408
Reduktor ciśnienia
typ 17402
Reduktor ciśnienia
sterowany pneumatycznie
typ 17402N.BP
Naolejacz
typ 17403
Zawór łagodnego startu
(soft-start)
typ 17410 / 17420
Zawór odcinający
ręczny
typ 17430
Filtr + reduktor + naolejacz
(F+R+L)
typ 17407
Przełącznik ciśnieniowy
(presostat)
typ 1744C
Akcesoria i mocowania Seria 1700Rozmiar 4

(G 1/8" - G 1/4")


FRL | Seria 1700 - rozmiar 4

Filtr - standardowy i dokładny
typ 17401 / 17408


rozmiar 4
[G 1"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
filtracja maksymalne
ciśnienie pracy
objętość zbiornika filtra dokumentacja
techniczna
pliki 3 D
9000 NI/min

(3000 NI/min
koalescencyjny)
5 um
20 um
50 um

0,01 um
(koalescencyjny)
13 bar 178 cm3
karta
katalogowa
plik 3D iges

plik 3D step

Reduktor ciśnienia
typ 17402


rozmiar 4
[G 1"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
zakresy regulacji
ciśnienia wyjściowego
maksymalne
ciśnienie pracy
opcje dokumentacja
techniczna
pliki 3 D
7000 NI/min 0-2 bar
0-4 bar
0-8 bar
0-12 bar
13 bar wersja z blokadą kluczem

sterowany pneumatycznie
karta
katalogowa
plik 3D iges

plik 3D step

Reduktor ciśnienia - sterowany pneumatycznie
typ 17402NB.P


rozmiar 4
[G 1"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
zakresy regulacji
ciśnienia wyjściowego
maksymalne
ciśnienie pracy
opcje dokumentacja
techniczna
pliki 3 D
7000 NI/min 0-2 bar
0-4 bar
0-8 bar
0-12 bar
13 bar sterowany pneumatycznie
karta
katalogowa
 

Naolejacz
typ 17403


rozmiar 4
[G 1"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
minimalny wymagany przepływ

(dla Pwe 6.3 bar)
maksymalne
ciśnienie pracy
objętość zbiornika naolejacza dokumentacja
techniczna
pliki 3 D
9400 NI/min 100 NI/min 13 bar 300 cm3
karta
katalogowa
plik 3D iges

plik 3D step

Zawór łagodnego startu (soft-start) - sterowanie elektryczne lub pneumatyczne
typ 17410 / 17420


rozmiar 4
[G 1"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
początkowy prze-
pływ przy odkrę-
conym regulato-
rze przepływu
maksymalne
ciśnienie pracy
minimalne
ciśnienie pracy
dokumentacja
techniczna
pliki 3 D
8000 NI/min 3000 NI/min 13 bar 2.5 bar
karta
katalogowa
 

Zawór odcinający - ręczny
typ 17430


rozmiar 4
[G 1"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
przepływ z 2->3 - rozprężanie
(dla Pwe 6.3 bar
i Ap = 1 bar)
maksymalne
ciśnienie pracy
opcje dokumentacja
techniczna
pliki 3 D
8000 NI/min 1750 NI/min 10 bar rączka z możliwością
blokady kłódką
karta
katalogowa
plik 3D iges

plik 3D step

Filtr+reduktor+naolejacz (F+R+L)
typ 17407


rozmiar 4
[G 1"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
zakresy regulacji
ciśnienia wyjściowego
maksymalne
ciśnienie pracy
objętość zbiornika filtra dokumentacja
techniczna
pliki 3 D
7000 NI/min 0-2 bar
0-4 bar
0-8 bar
0-12 bar
13 bar 178 cm3
karta
katalogowa
plik 3D iges

plik 3D step

Przełącznik ciśnieniowy (presostat)
typ 1744C


rozmiar 4
[G 1"]
przyłącza zakres regulacji
progu prze-
łączania styku
obciążalność prądowa styku maksymalne
ciśnienie pracy
dokumentacja
techniczna
pliki 3 D
flansza

(montaż pomiędzy elementami)
2-10 bar 1 A 13 bar
karta
katalogowa
 

Akcesoria i mocowania

rozmiar 4
[G 1"]
dokumentacja
techniczna
pliki 3 D
karta katalogowa
plik 3D iges

plik 3D step
RECTUS POLSKA Sp. z o.o.,Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej, VIII Wydział Gospodarczy43-426 GUMNA, ul.Firmowa 14
tel. +48 33 85-79-800, +48 33 472-49-00, fax +48 33 85-79-808 KRSnr 0000165459|NIP651-15-46-269|REGON276455904|kapitał zakładowy 50.000 PLNDO GÓRY