Wsparcie techniczne|Kontakt
HomeOfertaPneumatyka PneumaxPrzygotowanie sprężonego powietrzaseria AirPlus

PRZYGOTOWANIE SPRĘŻONEGO POWIETRZA
FRL | seria AirPlus

rozmiary 1-2-3-4 (od G 1/8" do G 1"),
przyłącza aluminium lub technopolimer
FRL | Seria AirPlus - rozmiar 1
FRL | Seria AirPlus
rozmiar 1
(G 1/8" - G 1/4")
FRL | Seria AirPlus
rozmiar 2
(G 1/4" - 3/8")
FRL | Seria AirPlus
rozmiar 3
(G 3/8" - 1/2")
FRL | Seria AirPlus
rozmiar 4
(G 1")
Filtroreduktor
+ naolejacz
typ EM+L
Filtr
standardowy i dokładny
typ F / D
Reduktor ciśnienia
typ R / RM
Reduktor ciśnienia
zabudowa szeregowa (grupy)
typ B / M
Filtroreduktor
typ E / EM
Naolejacz
typ L
Zawór odcinający
wersja ręczna i elektryczna
typ VL / VE
Zawór łagodnego startu
(soft-start)
typ AP
Rozdzielacz
sprężonego powietrza

typ PA
Przełącznik ciśnieniowy
(presostat)
typ PP
Różne zestawy
AirPlus
Reduktor / filtroreduktor
z presostatem i wyświetlaczem
LEDtyp RP / RZ (EP/EZ)
Akcesoria i mocowania Seria AirPlus

Rozmiar 1

(G 1/8" - G 1/4")
DO GÓRY

Filtroreduktor + naolejacz
typ EM+L


rozmiar 1
[G 1/8" - G 1/4"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
zakresy regulacji
ciśnienia wyjściowego
maksymalne
ciśnienie pracy
objętość zbiornika filtra dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D
1400 NI/min 0-2 bar
0-4 bar
0-8 bar
0-12 bar
13 bar 18 cm3
karta
katalogowa
plik 2D dxf
plik 2D dwg

plik 3D iges
plik 3D step

Filtr - standardowy i dokładny
typ F / D


rozmiar 1
[G 1/8" - G 1/4"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar, filtr std)
filtracja maksymalne
ciśnienie pracy
objętość zbiornika filtra dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D
1650 NI/min 5 um
20 um
50 um

0,01 um
(koalescencyjny)
13 bar 18 cm3
karta
katalogowa
plik 2D dxf
plik 2D dwg

plik 3D iges
plik 3D step

Reduktor ciśnienia
typ R / RM


rozmiar 1
[G 1/8" - G 1/4"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar
zakresy regulacji
ciśnienia wyjściowego
maksymalne
ciśnienie pracy
opcje dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D
1500 NI/min 0-2 bar
0-4 bar
0-8 bar
0-12 bar
13 bar z wbudowanym manometrem

z ulepszonym odprężaniem

bez odprężania

wersja z kluczykiem
karta
katalogowa
plik 2D dxf
plik 2D dwg

plik 3D iges
plik 3D step

Reduktor ciśnienia - zabudowa szeregowa (grupy)
typ B / M


rozmiar 1
[G 1/8" - G 1/4"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
zakresy regulacji
ciśnienia wyjściowego
maksymalne
ciśnienie pracy
opcje dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D
1500 NI/min 0-2 bar
0-4 bar
0-8 bar
0-12 bar
13 bar z wbudowanym manometrem

z ulepszonym odprężaniem

bez odprężania
karta
katalogowa
plik 2D dxf
plik 2D dwg

plik 3D iges
plik 3D step

Filtroreduktor
typ E / EM


rozmiar 1
[G 1/8" - G 1/4"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
zakresy regulacji
ciśnienia wyjściowego
maksymalne
ciśnienie pracy
objętość zbiornika filtra dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D
1400 NI/min 0-2 bar
0-4 bar
0-8 bar
0-12 bar
13 bar 18 cm3
karta
katalogowa
plik 2D dxf
plik 2D dwg

plik 3D iges
plik 3D step

Naolejacz
typ L


rozmiar 1
[G 1/8" - G 1/4"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
minimalny wyma-
gany przepływ

(dla Pwe 6.3 bar)
maksymalne
ciśnienie pracy
objętość zbiornika naolejacza dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D
1450 NI/min 40 NI/min 13 bar 36 cm3
karta
katalogowa
plik 2D dxf
plik 2D dwg

plik 3D iges
plik 3D step

Zawór odcinający - wersja ręczna i elektryczna
typ VL / VE


rozmiar 1
[G 1/8" - G 1/4"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
przepływ z 2->3 - rozprężanie
(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
maksymalne
ciśnienie pracy
opcje dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D
1400 NI/min 550 NI/min 13 bar
(wersja ręczna)

2.5-10 bar
(wersja elektryczna)
wersja elektryczna z pilotem 15 mm
(zamiast 22 mm)
karta
katalogowa
plik 2D dxf
plik 2D dwg

plik 3D iges
plik 3D step

Zawór łagodnego startu (soft-start)
typ AP


rozmiar 1
[G 1/8" - G 1/4"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
początkowy prze-
pływ przy odkrę-
conym regulato-
rze przepływu
maksymalne
ciśnienie pracy
minimalne
ciśnienie pracy
dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D
1400 NI/min 75 NI/min 13 bar 2.5 bar
karta
katalogowa
plik 2D dxf
plik 2D dwg

plik 3D iges
plik 3D step

Rozdzielacz sprężonego powietrza
typ PA


rozmiar 1
[G 1/4"]
przyłącza waga maksymalne
ciśnienie pracy
temperatura pracy dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D
G 1/4" 52 g 13 bar od -5o do +50o
karta
katalogowa
plik 2D dxf
plik 2D dwg

plik 3D iges
plik 3D step

Przełącznik ciśnieniowy (presostat)
typ PP


rozmiar 1
[G 1/4"]
przyłącza zakres regulacji
progu prze-
łączania styku
obciążalność prądowa styku maksymalne
ciśnienie pracy
dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D
G 1/4" 2 - 10 bar 5 A 13 bar
karta
katalogowa
plik 2D dxf
plik 2D dwg

plik 3D iges
plik 3D step

Różne zestawy AirPlus

rozmiar 1
[G 1/8" - G 1/4"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
zakresy regulacji
ciśnienia wyjściowego
maksymalne
ciśnienie pracy
objętość zbiornika filtra dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D
1400 NI/min 0-2 bar
0-4 bar
0-8 bar
0-12 bar
13 bar 18 cm3
karta
katalogowa
 

Reduktor / Filtroreduktor z presostatem i wyświetlaczem elektronicznym LED
typ RP / RZ (EP/EZ)


rozmiar 1
[G 1/8" - G 1/4"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
zakresy regulacji
ciśnienia wyjściowego
maksymalne
ciśnienie pracy
napięcie zasilania / maksymalny prąd obciążenia dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D
1400 NI/min 0-2 bar
0-4 bar
0-8 bar
0-12 bar
13 bar 12-24 VDC
/
125 mA
karta
katalogowa
plik 2D dxf
plik 2D dwg

plik 3D iges
plik 3D step

Akcesoria i mocowania

rozmiar 1
[G 1/8" - G 1/4"]
dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D
karta katalogowa
plik 2D dxf
plik 2D dwg

plik 3D iges
plik 3D step
DO GÓRY
FRL | Seria AirPlus - rozmiar 2
FRL | Seria AirPlus
rozmiar 1
(G 1/8" - 1/4")
FRL | Seria AirPlus
rozmiar 2
(G 1/4" - G 3/8")
FRL | Seria AirPlus
rozmiar 3
(G 3/8" - 1/2")
FRL | Seria AirPlus
rozmiar 4
(G 1")
Filtroreduktor
+ naolejacz
typ EM+L
Filtr
standardowy i dokładny
typ F / D
Reduktor ciśnienia
typ R / RM
Filtroreduktor
typ E / EM
Naolejacz
typ L
Zawór odcinający
wersja ręczna i elektryczna
typ VL
Zawór łagodnego startu
(soft-start)
typ AP
Rozdzielacz
sprężonego powietrza

typ PA
Przełącznik ciśnieniowy
(presostat)
typ PP
Różne zestawy
AirPlus
Reduktor / filtroreduktor
z presostatem i wyświetlaczem
elektronicznym LED typ RP/EP
Akcesoria i mocowania Seria AirPlus

Rozmiar 2

(G 1/4" - G 3/8")

Filtroreduktor + naolejacz
typ EM+L


rozmiar 2
[G 1/4" - G 3/8"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
zakresy regulacji
ciśn.wyjściowego

wielkość wkładu
filtracyjnego
maksymalne
ciśnienie pracy
objętość zbiornika filtra dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D
2300 NI/min 0-2 bar
0-4 bar
0-8 bar
0-12 bar

5 um
20 um
50 um
13 bar 34 cm3
karta
katalogowa
plik 2D dxf
plik 2D dwg

plik 3D iges
plik 3D step

Filtr - standardowy i dokładny
typ F / D


rozmiar 2
[G 1/4" - G 3/8"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar, filtr std)
filtracja maksymalne
ciśnienie pracy
objętość zbiornika filtra dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D
2300 NI/min 5 um
20 um
50 um

0,01 um
(koalescencyjny)
13 bar 34 cm3
karta
katalogowa
plik 2D dxf
plik 2D dwg

plik 3D iges
plik 3D step

Reduktor ciśnienia
typ R / RM


rozmiar 2
[G 1/4" - G 3/8"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar
zakresy regulacji
ciśnienia wyjściowego
maksymalne
ciśnienie pracy
opcje dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D
2500 NI/min 0-2 bar
0-4 bar
0-8 bar
0-12 bar
13 bar z wbudowanym manometrem

z ulepszonym odprężaniem

bez odprężania
karta
katalogowa
plik 2D dxf
plik 2D dwg

plik 3D iges
plik 3D step

Filtroreduktor
typ E / EM


rozmiar 2
[G 1/4" - G 3/8"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
zakresy regulacji
ciśnienia wyjściowego
maksymalne
ciśnienie pracy
objętość zbiornika filtra dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D
2300 NI/min 0-2 bar
0-4 bar
0-8 bar
0-12 bar
13 bar 34 cm3
karta
katalogowa
plik 2D dxf
plik 2D dwg

plik 3D iges
plik 3D step

Naolejacz
typ L


rozmiar 2
[G 1/4" - G 3/8"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
minimalny wyma-
gany przepływ

(dla Pwe 6.3 bar)
maksymalne
ciśnienie pracy
objętość zbiornika naolejacza dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D
2500 NI/min 70 NI/min 13 bar 70 cm3
karta
katalogowa
plik 2D dxf
plik 2D dwg

plik 3D iges
plik 3D step

Zawór odcinający - wersja ręczna i elektryczna
typ VL


rozmiar 2
[G 1/4" - G 3/8"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
przepływ z 2->3 - rozprężanie
(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
maksymalne
ciśnienie pracy
opcje dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D
2200 NI/min 1500 NI/min 13 bar
(wersja ręczna)

2.5-10 bar
(wersja elektryczna)
wersja elektryczna z pilotem 15 mm
(zamiast 22 mm)
karta
katalogowa
plik 2D dxf
plik 2D dwg

plik 3D iges
plik 3D step

Zawór łagodnego startu (soft-start)
typ AP


rozmiar 2
[G 1/4" - G 3/8"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
początkowy prze-
pływ przy odkrę-
conym regulato-
rze przepływu
maksymalne
ciśnienie pracy
minimalne
ciśnienie pracy
dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D
2200 NI/min 200 NI/min 13 bar 2.5 bar
karta
katalogowa
plik 2D dxf
plik 2D dwg

plik 3D iges
plik 3D step

Rozdzielacz sprężonego powietrza
typ PA


rozmiar 2
[G 3/8"]
przyłącza waga maksymalne
ciśnienie pracy
temperatura pracy dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D
G 3/8" 95,5 g 13 bar od -5o do +50o
karta
katalogowa
plik 2D dxf
plik 2D dwg

plik 3D iges
plik 3D step

Przełącznik ciśnieniowy (presostat)
typ PP


rozmiar 2
[G 3/8"]
przyłącza zakres regulacji
progu prze-
łączania styku
obciążalność prądowa styku maksymalne
ciśnienie pracy
dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D
G 3/8" 2 - 10 bar 5 A 13 bar
karta
katalogowa
plik 2D dxf
plik 2D dwg

plik 3D iges
plik 3D step

Różne zestawy AirPlus

rozmiar 2
[G 1/4" - G 3/8"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
zakresy regulacji
ciśnienia wyjściowego
maksymalne
ciśnienie pracy
objętość zbiornika filtra dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D
2200 NI/min 0-2 bar
0-4 bar
0-8 bar
0-12 bar
13 bar 18 cm3
karta
katalogowa
 

Reduktor / Filtroreduktor z presostatem i wyświetlaczem elektronicznym LED
typ RP / EP


rozmiar 2
[G 1/4" - G 3/8"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
zakresy regulacji
ciśnienia wyjściowego
maksymalne
ciśnienie pracy
napięcie zasilania / maksymalny prąd obciążenia dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D
2300 NI/min 0-2 bar
0-4 bar
0-8 bar
0-12 bar
13 bar 12-24 VDC
/
125 mA
plik 2D dxf
plik 2D dwg

plik 3D iges
plik 3D step

Akcesoria i mocowania

rozmiar 2
[G 1/4" - G 3/8"]
dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D
karta katalogowa
plik 2D dxf
plik 2D dwg

plik 3D iges
plik 3D step
DO GÓRY
FRL | Seria AirPlus - rozmiar 3
FRL | Seria AirPlus
rozmiar 1
(G 1/8" - 1/4")
FRL | Seria AirPlus
rozmiar 2
(G 1/4" - 3/8")
FRL | Seria AirPlus
rozmiar 3
(G 3/8" - G 1/2")
FRL | Seria AirPlus
rozmiar 4
(G 1")
Filtroreduktor
+ naolejacz
typ EM+L
Filtr
standardowy i dokładny
typ F / D
Filtr cząsteczek oleju
typ DB / DC
Reduktor ciśnienia
typ R / RM
Filtroreduktor
typ E / EM
Naolejacz
typ L
Zawór odcinający
wersja ręczna i elektryczna
typ VL
Zawór łagodnego startu
(soft-start)
typ AP
Rozdzielacz
sprężonego powietrza

typ PA
Przełącznik ciśnieniowy
(presostat)
typ PP
Różne zestawy
AirPlus
Reduktor / filtroreduktor
z presostatem i wyświetlaczem
elektronicznym LED typ RP/EP
Akcesoria i mocowania Seria AirPlus

Rozmiar 3

(G 3/8" - G 1/2")

Filtroreduktor + naolejacz
typ EM+L


rozmiar 3
[G 3/8" - G 1/2"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
zakresy regulacji
ciśn.wyjściowego

wielkość wkładu
filtracyjnego
maksymalne
ciśnienie pracy
objętość zbiornika filtra dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D
3400 NI/min 0-2 bar
0-4 bar
0-8 bar
0-12 bar

5 um
20 um
50 um
13 bar 68 cm3
karta
katalogowa
plik 2D dxf
plik 2D dwg

plik 3D iges
plik 3D step

Filtr - standardowy i dokładny
typ F / D


rozmiar 3
[G 3/8" - G 1/2"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar, filtr std)
filtracja maksymalne
ciśnienie pracy
objętość zbiornika filtra dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D
3700 NI/min 5 um
20 um
50 um

0,01 um
(koalescencyjny)
13 bar 68 cm3
karta
katalogowa
plik 2D dxf
plik 2D dwg

plik 3D iges
plik 3D step

Filtr cząsteczek oleju
typ DB / DC


rozmiar 3
[G 3/8" - G 1/2"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar, filtr std)
filtracja maksymalne
ciśnienie pracy
objętość zbiornika filtra dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D
2000 NI/min 0,01 um 13 bar 34 cm3
karta
katalogowa
plik 2D dxf
plik 2D dwg

plik 3D iges
plik 3D step

Reduktor ciśnienia
typ R / RM


rozmiar 3
[G 3/8" - G 1/2"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar
zakresy regulacji
ciśnienia wyjściowego
maksymalne
ciśnienie pracy
opcje dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D
2500 NI/min 0-2 bar
0-4 bar
0-8 bar
0-12 bar
13 bar z wbudowanym manometrem

z ulepszonym odprężaniem

bez odprężania
karta
katalogowa
plik 2D dxf
plik 2D dwg

plik 3D iges
plik 3D step

Filtroreduktor
typ E / EM


rozmiar 3
[G 3/8" - G 1/2"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
zakresy regulacji
ciśnienia wyjściowego
maksymalne
ciśnienie pracy
objętość zbiornika filtra dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D
2300 NI/min 0-2 bar
0-4 bar
0-8 bar
0-12 bar
13 bar 34 cm3
karta
katalogowa
plik 2D dxf
plik 2D dwg

plik 3D iges
plik 3D step

Naolejacz
typ L


rozmiar 3
[G 3/8" - G 1/2"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
minimalny wyma-
gany przepływ

(dla Pwe 6.3 bar)
maksymalne
ciśnienie pracy
objętość zbiornika naolejacza dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D
2500 NI/min 70 NI/min 13 bar 70 cm3
karta
katalogowa
plik 2D dxf
plik 2D dwg

plik 3D iges
plik 3D step

Zawór odcinający - wersja ręczna i elektryczna
typ VL


rozmiar 3
[G 3/8" - G 1/2"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
przepływ z 2->3 - rozprężanie
(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
maksymalne
ciśnienie pracy
opcje dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D
2200 NI/min 1500 NI/min 13 bar
(wersja ręczna)

2.5-10 bar
(wersja elektryczna)
wersja elektryczna z pilotem 15 mm
(zamiast 22 mm)
karta
katalogowa
plik 2D dxf
plik 2D dwg

plik 3D iges
plik 3D step

Zawór łagodnego startu (soft-start)
typ AP


rozmiar 3
[G 3/8" - G 1/2"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
początkowy prze-
pływ przy odkrę-
conym regulato-
rze przepływu
maksymalne
ciśnienie pracy
minimalne
ciśnienie pracy
dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D
2200 NI/min 200 NI/min 13 bar 2.5 bar
karta
katalogowa
plik 2D dxf
plik 2D dwg

plik 3D iges
plik 3D step

Rozdzielacz sprężonego powietrza
typ PA


rozmiar 3
[G 1/2"]
przyłącza waga maksymalne
ciśnienie pracy
temperatura pracy dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D
G 1/2" 151 g 13 bar od -5o do +50o
karta
katalogowa
plik 2D dxf
plik 2D dwg

plik 3D iges
plik 3D step

Przełącznik ciśnieniowy (presostat)
typ PP


rozmiar 3
[G 1/2"]
przyłącza zakres regulacji
progu prze-
łączania styku
obciążalność prądowa styku maksymalne
ciśnienie pracy
dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D
G 1/2" 2 - 10 bar 5 A 13 bar
karta
katalogowa
plik 2D dxf
plik 2D dwg

plik 3D iges
plik 3D step

Różne zestawy AirPlus

rozmiar 3
[G 3/8" - G 1/2"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
zakresy regulacji
ciśnienia wyjściowego
maksymalne
ciśnienie pracy
objętość zbiornika filtra dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D
2200 NI/min 0-2 bar
0-4 bar
0-8 bar
0-12 bar
13 bar 34 cm3
karta
katalogowa
 

Reduktor / Filtroreduktor z presostatem i wyświetlaczem elektronicznym LED
typ RP / EP


rozmiar 3
[G 3/8" - G 1/2"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
zakresy regulacji
ciśnienia wyjściowego
maksymalne
ciśnienie pracy
napięcie zasilania / maksymalny prąd obciążenia dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D
2300 NI/min 0-2 bar
0-4 bar
0-8 bar
0-12 bar
13 bar 12-24 VDC
/
125 mA
plik 2D dxf
plik 2D dwg

plik 3D iges
plik 3D step

Akcesoria i mocowania

rozmiar 3
[G 3/8" - G 1/2"]
dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D
karta katalogowa
plik 2D dxf
plik 2D dwg

plik 3D iges
plik 3D step
DO GÓRY
FRL | Seria AirPlus - rozmiar 4
FRL | Seria AirPlus
rozmiar 1
(G 1/8" - 1/4")
FRL | Seria AirPlus
rozmiar 2
(G 1/4" - 3/8")
FRL | Seria AirPlus
rozmiar 3
(G 3/8" - 1/2")
FRL | AirPlus
rozmiar 4
(G 1")
Filtroreduktor
+ naolejacz
typ EM+L
Filtr
standardowy i dokładny
typ F / D
Filtr cząsteczek oleju
typ DAV
Reduktor ciśnienia
typ R / RM
Filtroreduktor
typ E / EM
Naolejacz
typ L
Zawór odcinający
wersja ręczna i elektryczna
typ VL
Zawór łagodnego startu
(soft-start)
typ AP
Rozdzielacz
sprężonego powietrza

typ PA
Przełącznik ciśnieniowy
(presostat)
typ PP
Różne zestawy
AirPlus
Reduktor / filtroreduktor
z presostatem i wyświetlaczem
elektronicznym LED typ RP/EP
Akcesoria i mocowania Seria AirPlus

Rozmiar 4

(G 1")

Filtroreduktor + naolejacz
typ EM+L


rozmiar 4
[G 1"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
zakresy regulacji
ciśnienia wyjściowego
maksymalne
ciśnienie pracy
objętość zbiornika filtra dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D
11 000 NI/min 0-2 bar
0-4 bar
0-8 bar
0-12 bar
13 bar 90 cm3
karta
katalogowa
plik 2D dxf
plik 2D dwg

plik 3D iges
plik 3D step

Filtr - standardowy i dokładny
typ F / D


rozmiar 4
[G 1"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar, filtr std)
filtracja maksymalne
ciśnienie pracy
objętość zbiornika filtra dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D
11 000 NI/min 5 um
20 um
50 um

0,01 um
(koalescencyjny)
13 bar 90 cm3
karta
katalogowa
plik 2D dxf
plik 2D dwg

plik 3D iges
plik 3D step

Filtr cząsteczek oleju
typ DAV


rozmiar 4
[G 1"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar, filtr std)
filtracja maksymalne
ciśnienie pracy
objętość zbiornika filtra dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D
3000 NI/min
(wydajność 15%)

500 NI/min
(wydajność 90%)
0,01 um 13 bar 90 cm3
karta
katalogowa
plik 2D dxf
plik 2D dwg

plik 3D iges
plik 3D step

Reduktor ciśnienia
typ R / RM


rozmiar 4
[G 1"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar
zakresy regulacji
ciśnienia wyjściowego
maksymalne
ciśnienie pracy
opcje dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D
11 000 NI/min 0-2 bar
0-4 bar
0-8 bar
0-12 bar
13 bar z wbudowanym manometrem

z ulepszonym odprężaniem

bez odprężania

sterowany sygnałem pneumatycznym
karta
katalogowa
plik 2D dxf
plik 2D dwg

plik 3D iges
plik 3D step

Filtroreduktor
typ E / EM


rozmiar 4
[G 1"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
zakresy regulacji
ciśnienia wyjściowego
maksymalne
ciśnienie pracy
objętość zbiornika filtra dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D
11 000 NI/min 0-2 bar
0-4 bar
0-8 bar
0-12 bar
13 bar 90 cm3
karta
katalogowa
plik 2D dxf
plik 2D dwg

plik 3D iges
plik 3D step

Naolejacz
typ L


rozmiar 4
[G 1"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
minimalny wyma-
gany przepływ

(dla Pwe 6.3 bar)
maksymalne
ciśnienie pracy
objętość zbiornika naolejacza dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D
13 500 NI/min 100 NI/min 13 bar 360 cm3
karta
katalogowa
plik 2D dxf
plik 2D dwg

plik 3D iges
plik 3D step

Zawór odcinający - wersja ręczna, elektryczna i pneumatyczna
typ VL


rozmiar 4
[G 1"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
przepływ z 2->3 - rozprężanie
(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
maksymalne
ciśnienie pracy
opcje dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D
15 000 NI/min 5000 NI/min 10 bar
(wersja ręczna)

2.5-10 bar
(wersja elektryczna)
wersja elektryczna z pilotem 15 mm
(zamiast 22 mm)
karta
katalogowa
plik 2D dxf
plik 2D dwg

plik 3D iges
plik 3D step

Zawór łagodnego startu (soft-start)
typ AP


rozmiar 4
[G 1"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
początkowy prze-
pływ przy odkrę-
conym regulato-
rze przepływu
maksymalne
ciśnienie pracy
minimalne
ciśnienie pracy
dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D
15 000 NI/min 1000 NI/min 13 bar 2.5 bar
karta
katalogowa
plik 2D dxf
plik 2D dwg

plik 3D iges
plik 3D step

Rozdzielacz sprężonego powietrza
typ PA


rozmiar 4
[G 1"]
przyłącza waga maksymalne
ciśnienie pracy
temperatura pracy dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D
G 1" 720 g 13 bar od -5o do +50o
karta
katalogowa
plik 2D dxf
plik 2D dwg

plik 3D iges
plik 3D step

Przełącznik ciśnieniowy (presostat)
typ PP


rozmiar 4
[G 1"]
przyłącza zakres regulacji
progu prze-
łączania styku
obciążalność prądowa styku maksymalne
ciśnienie pracy
dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D
G 1" 2 - 10 bar 1A / 230 VAC 13 bar
karta
katalogowa
plik 2D dxf
plik 2D dwg

plik 3D iges
plik 3D step

Różne zestawy AirPlus

rozmiar 4
[G 1"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
zakresy regulacji
ciśnienia wyjściowego
maksymalne
ciśnienie pracy
objętość zbiornika filtra dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D
11 000 NI/min 0-2 bar
0-4 bar
0-8 bar
0-12 bar
13 bar 90 cm3
karta
katalogowa
 

Reduktor / Filtroreduktor z presostatem i wyświetlaczem elektronicznym LED
typ RP / EP


rozmiar 4
[G 1"]
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
zakresy regulacji
ciśnienia wyjściowego
maksymalne
ciśnienie pracy
napięcie zasilania / maksymalny prąd obciążenia dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D
2300 NI/min 0-2 bar
0-4 bar
0-8 bar
0-12 bar
13 bar 12-24 VDC
/
125 mA
plik 2D dxf
plik 2D dwg

plik 3D iges
plik 3D step

Akcesoria i mocowania

rozmiar 4
[G 1"]
dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D
karta katalogowa
plik 2D dxf
plik 2D dwg

plik 3D iges
plik 3D step
RECTUS POLSKA Sp. z o.o.,Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej, VIII Wydział Gospodarczy43-426 GUMNA, ul.Firmowa 14
tel. +48 33 85-79-800, +48 33 472-49-00, fax +48 33 85-79-808 KRSnr 0000165459|NIP651-15-46-269|REGON276455904|kapitał zakładowy 50.000 PLNDO GÓRY