Wsparcie techniczne|Kontakt
HomeOfertaPneumatyka PneumaxPrzygotowanie sprężonego powietrzawzmacniacze ci¶nienia (boostery)

PRZYGOTOWANIE SPRĘŻONEGO POWIETRZA
wzmacniacze ci¶nienia
(boostery)


¶rednice : D 40 - D 63 - D 100
Wzmacniacze ci¶nienia (boostery)
Typ MDPT 40
rozmiar - ¶rednica 40
Typ 1740.50
rozmiar - ¶rednica 40
Typ 1763.80
rozmiar - ¶rednica 63
Typ 17100.125
rozmiar - ¶rednica 100
DO GÓRY

Wzmacniacz ci¶nienia
typ MDPT

Rozmiar - ¶rednica 40

Zakres ci¶nienia wej¶ciowego P1: 2.5 - 10 bar
Stopień kompresji na wyj¶ciu: 2:1 (ci¶nienie wyj¶ciowe P2 - maks. 20 bar)
Napełnienie 10-litrowego zbiornika: 30 s [dla P1 = 5 bar i docelowego P2 = 10 bar]

MDPT40.2R.A
skala manometru (wej. P1): 0-12 bar
skala manometru (wej. P2): 0-20 bar
MDPT40.2R.B
skala manometru (wej. P1): 0-12 bar
skala manometru (wej. P2): 0-16 bar
MDPT40.2R.C
skala manometru (wej. P1): 0-12 bar
skala manometru (wej. P2): 0-12 bar
dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D
plik 2D dwg
plik 2D dxf

plik 3D iges
plik 3D step

Wzmacniacz ci¶nienia
typ 1740.50

Rozmiar - ¶rednica 40

Napełnienie 10-litrowego zbiornika : 60 s
dla Pwe = 5 bar i Pwy = 10 bar
dokumentacja
techniczna
pliki 3D
karta katalogowa
plik 3D iges
plik 3D step

Wzmacniacz ci¶nienia
typ 1763.80

Rozmiar - ¶rednica 63

Napełnienie 10-litrowego zbiornika : 60 s
dla Pwe = 5 bar i Pwy = 10 bar
dokumentacja
techniczna
pliki 3D
karta katalogowa
plik 3D iges
plik 3D step

Wzmacniacz ci¶nienia
typ 17100.125

Rozmiar - ¶rednica 100

Napełnienie 10-litrowego zbiornika : 60 s
dla Pwe = 5 bar i Pwy = 10 bar
dokumentacja
techniczna
pliki 3D
karta katalogowa
plik 3D iges
plik 3D step
RECTUS POLSKA Sp. z o.o.,Spółka zarejestrowana w S±dzie Rejonowym w Bielsku - Białej, VIII Wydział Gospodarczy43-426 GUMNA, ul.Firmowa 14
tel. +48 33 85-79-800, +48 33 472-49-00, fax +48 33 85-79-808 KRSnr 0000165459|NIP651-15-46-269|REGON276455904|kapitał zakładowy 50.000 PLNDO GÓRY