Wsparcie techniczne|Kontakt
HomeOfertaPneumatyka PneumaxSterowanierozdzielacze sterowane pneumatycznie
Sterowanie

STEROWANIE

Rozdzielacze sterowane
mechanicznie

przyłącza : M5- 1/8"- 1/4"- 1/2"- 1"
funkcje : 3/2 - 5/2 -5/3

Rozdzielacze sterowane
pneumatycznie


przyłącza : M5- 1/8"- 1/4"- 1/2"- 1"
funkcje : 3/2 - 5/2 -5/3

Zawory i elementy
specjalne


seria 600 | seria 900
seria 50-T50 | seria 55 TecnoFUN

Rozdzielacze sterowane
elektrycznie

przyłącza : M5- 1/8"- 1/4"- 1/2"- 1"
funkcje : 3/2 - 5/2 -5/3
Sterowanie
Zawory i rozdzielacze sterowane pneumatycznie
Seria 104

przyłącza wtykowe 4 mm
zawory miniaturowe
funkcje : 2/2 - 3/2
Seria 105

przyłącza gwintowane M5
zawory miniaturowe
funkcje : 3/2 - 5/2
Seria 805

przyłącza gwintowane M5
zawory miniaturowe
funkcje : 3/2 - 5/2
Seria 228

przyłącza gwintowane 1/8"
funkcje : 3/2 - 5/2 - 5/3

Seria T228

przyłącza gwintowane 1/8"
wersja technopolimerowa
funkcje : 3/2 - 5/2 - 5/3
Seria T488

przyłącza gwintowane 1/8"
wersja technopolimerowa
funkcje : 3/2 - 5/2 - 5/3
Seria 808

przyłącza gwintowane 1/8"
zawory miniaturowe
funkcje : 3/2 - 5/2
Seria 224

przyłącza gwintowane 1/4"
funkcje : 3/2 - 5/2 - 5/3

Seria T224

przyłącza gwintowane 1/4"
wersja technopolimerowa
funkcje : 3/2 - 5/2 - 5/3
Seria 212

przyłącza gwintowane 1/2"
funkcje : 3/2 - 5/2 - 5/3

Seria 212/2
(kompakt)

przyłącza gwintowane 1/2"
funkcje : 3/2 - 5/2 - 5/3
Seria 211

przyłącza gwintowane 1"
funkcje : 3/2 - 5/2 - 5/3

Seria 700 PVA

zawory kątowe 2/2
typ T, typ Y | sprężone po-
wietrze, próżnia, m.płynne
 
 
DO GÓRY

Seria 104
miniaturowe zawory sterowane pneumatycznie

przyłącza wtykowe 4 mm
funkcje : 2/2 - 3/2
przepływ

(dla Pwe 6 bar
i p = 1 bar)
średnica nominalna maksymalne
ciśnienie pracy
przyłącza robocze dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D (zip)
90 NI/min 2,5 mm 10 bar wtykowe
na przewód 4 mm
karta
katalogowa
plik 2D dwg
plik 2D dxf

plik 3D iges
plik 3D step

Seria 105
miniaturowe zawory sterowane pneumatycznie

przyłącza gwintowane M5
funkcje : 3/2 - 5/2
przepływ

(dla Pwe 6 bar
i p = 1 bar)
średnica nominalna maksymalne
ciśnienie pracy
przyłącza robocze dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D (zip)
120 NI/min 2,5 mm 10 bar gwint M5
karta
katalogowa
 

Seria 805
miniaturowe zawory sterowane pneumatycznie

przyłącza gwintowane M5
funkcje : 3/2 - 5/2
przepływ

(dla Pwe 6 bar
i p = 1 bar)
średnica nominalna maksymalne
ciśnienie pracy
przyłącza robocze dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D (zip)
160 NI/min 2,5 mm 10 bar gwint M5

montaż indywidualny
montaż na bazie
karta
katalogowa
plik 2D dwg
plik 2D dxf

plik 3D iges
plik 3D step

Seria 228
zawory sterowane pneumatycznie

przyłącza gwintowane G 1/8"
funkcje : 3/2 - 5/2 - 5/3
przepływ

(dla Pwe 6 bar
i p = 1 bar)
średnica nominalna maksymalne
ciśnienie pracy
przyłącza robocze dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D (zip)
540 NI/min 6 mm 10 bar gwint 1/8"

montaż indywidualny
karta
katalogowa
plik 2D dwg
plik 2D dxf

plik 3D iges
plik 3D step

Seria T228
zawory sterowane pneumatycznie - wersja technopolimerowa

przyłącza gwintowane G 1/8"
funkcje : 3/2 - 5/2 - 5/3
przepływ

(dla Pwe 6 bar
i p = 1 bar)
średnica nominalna maksymalne
ciśnienie pracy
przyłącza robocze dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D (zip)
620 NI/min 6 mm 10 bar gwint 1/8"

montaż indywidualny
karta
katalogowa
plik 2D dwg
plik 2D dxf

plik 3D iges
plik 3D step

Seria T488
zawory sterowane pneumatycznie - wersja technopolimerowa

przyłącza gwintowane G 1/8"
funkcje : 3/2 - 5/2 - 5/3
przepływ

(dla Pwe 6 bar
i p = 1 bar)
średnica nominalna maksymalne
ciśnienie pracy
przyłącza robocze dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D (zip)
620 NI/min 6 mm 10 bar gwint 1/8"

montaż indywidualny
montaż na bazie
karta
katalogowa
plik 2D dwg
plik 2D dxf

plik 3D iges
plik 3D step

Seria 808
miniaturowe zawory sterowane pneumatycznie

przyłącza gwintowane G 1/8"
funkcje : 3/2 - 5/2
przepływ

(dla Pwe 6 bar
i p = 1 bar)
średnica nominalna maksymalne
ciśnienie pracy
przyłącza robocze dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D (zip)
520 NI/min 4 mm 10 bar gwint 1/8"

montaż indywidualny
montaż na bazie
karta
katalogowa
plik 2D dwg
plik 2D dxf

plik 3D iges
plik 3D step

Seria 224
zawory sterowane pneumatycznie

przyłącza gwintowane G 1/4"
funkcje : 3/2 - 5/2 - 5/3
przepływ

(dla Pwe 6 bar
i p = 1 bar)
średnica nominalna maksymalne
ciśnienie pracy
przyłącza robocze dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D (zip)
1360 NI/min 8 mm 10 bar gwint 1/4"

montaż indywidualny
karta
katalogowa
plik 2D dwg
plik 2D dxf

plik 3D iges
plik 3D step

Seria T224
zawory sterowane pneumatycznie - wersja technopolimerowa

przyłącza gwintowane G 1/4"
funkcje : 3/2 - 5/2 - 5/3
przepływ

(dla Pwe 6 bar
i p = 1 bar)
średnica nominalna maksymalne
ciśnienie pracy
przyłącza robocze dokumentacja
techniczna
pliki 3D (zip)
1050 NI/min 8 mm 10 bar gwint 1/4"

montaż indywidualny
montaż na bazie
karta
katalogowa
plik 3D iges
plik 3D step

Seria 212
zawory sterowane pneumatycznie

przyłącza gwintowane G 1/2"
funkcje : 3/2 - 5/2 - 5/3
przepływ

(dla Pwe 6 bar
i p = 1 bar)
średnica nominalna maksymalne
ciśnienie pracy
przyłącza robocze dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D (zip)
3500 NI/min 15 mm 10 bar gwint G 1/2"
karta
katalogowa
plik 2D dwg
plik 2D dxf

plik 3D iges
plik 3D step

Seria 212/2 (kompakt)
zawory sterowane pneumatycznie - wersja kompaktowa

przyłącza gwintowane G 1/2"
funkcje : 3/2 - 5/2 - 5/3
przepływ

(dla Pwe 6 bar
i p = 1 bar)
średnica nominalna maksymalne
ciśnienie pracy
przyłącza robocze dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D (zip)
3500 NI/min 15 mm 10 bar gwint G 1/2"
karta
katalogowa
plik 2D dwg
plik 2D dxf

plik 3D iges
plik 3D step

Seria 211
zawory sterowane pneumatycznie

przyłącza gwintowane G 1/2"
funkcje : 3/2 - 5/2 - 5/3
przepływ

(dla Pwe 6 bar
i p = 1 bar)
średnica nominalna maksymalne
ciśnienie pracy
przyłącza robocze dokumentacja
techniczna
pliki 2D-3D (zip)
6500 NI/min 20 mm 10 bar gwint G 1/2"
karta
katalogowa
plik 2D dwg
plik 2D dxf

plik 3D iges
plik 3D step

Seria 700 PVA
zawory kątowe 2/2 sterowane pneumatycznie

typ T, typ Y
funkcje : 2/2
sprężone funkcje, próżnia, media płynne
funkcje średnica nominalna maksymalne
ciśnienie pracy
przyłącza robocze dokumentacja
techniczna
 
podwójnego działania

normalnie zamknięty

normalnie otwarty
od 13,5 mm
do 49,5 mm
10 bar od G 1/4" do G 2"
karta
katalogowa
 
RECTUS POLSKA Sp. z o.o.,Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej, VIII Wydział Gospodarczy43-426 GUMNA, ul.Firmowa 14
tel. +48 33 85-79-800, +48 33 472-49-00, fax +48 33 85-79-808 KRSnr 0000165459|NIP651-15-46-269|REGON276455904|kapitał zakładowy 50.000 PLNDO GÓRY