Wsparcie techniczne|Kontakt
HomeOfertaPneumatyka PneumaxElementy ze stali nierdzewnejzawory i rozdzielacze ze stali AISI 316L

ELEMENTY ZE STALI NIERDZEWNEJ

[NAFTA | GAZ | CHEMIA]
Elementy ze stali nierdzewnej
Zawory i rozdzielacze ze stali AISI 316L
Zawory 3/2
ster.pneumatycznie
- monostabilne

typ SS1432C1101
Zawory 3/2
ster.pneumatycznie
- bistabilne

typ SS1432C1111
Zawory 3/2
sterowane ręcznie
- cięgło

typ SS1432C08
Rozgałęziacze
1 i 2 wyjściowe

typ SS14T100, SS14T200
typ SS14T190
Zawory dławiące
i dławiąco-zwrotne


typ SS14RF
Zawory
zwrotne

typ SS14VUS
typ SS14VUG
Akcesoria
i mocowania

typ SS14A, typ SS14B
typ SS14M5
DO GÓRY
Zawory 3/2 sterowane pneumatycznie, mostabilne

typ :
SS1432C1101

Materiał : AISI 316L
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
przyłącza robocze
/ sterujące
maksymalne
ciśnienie pracy
temperatura pracy dokumentacja
techniczna
1000 NI/min przyłącza robocze :
1/4 NPT

przyłącza sterujące :
1/8 NPT
12 bar wersja L - niskotemperaturowa
od -50oC do +70oC

wersja H - wysokotemperaturowa
od -10oC do +150oC
karta
katalogowa
Zawory 3/2 sterowane pneumatycznie, bistabilne

typ :
SS1432C1111

Materiał : AISI 316L
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
przyłącza robocze
/ sterujące
maksymalne
ciśnienie pracy
temperatura pracy dokumentacja
techniczna
1000 NI/min przyłącza robocze :
1/4 NPT

przyłącza sterujące :
1/8 NPT
12 bar wersja L - niskotemperaturowa
od -50oC do +70oC

wersja H - wysokotemperaturowa
od -10oC do +150oC
karta
katalogowa
Zawory 3/2 sterowane ręcznie - cięgło

typ :
SS1432C08

Materiał : AISI 316L
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
przyłącza robocze maksymalne
ciśnienie pracy
temperatura pracy dokumentacja
techniczna
1000 NI/min 1/4 NPT 12 bar wersja L - niskotemperaturowa
od -50oC do +70oC

wersja H - wysokotemperaturowa
od -10oC do +150oC
karta
katalogowa
Rozgałęziacze 1 i 2 wyjściowe

typy :
SS14T100, SS14T200, SS14T190

Materiał : AISI 316L
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
przyłącza robocze maksymalne
ciśnienie pracy
temperatura pracy dokumentacja
techniczna
1700 NI/min 1/4 NPT 12 bar wersja L - niskotemperaturowa
od -50oC do +70oC

wersja H - wysokotemperaturowa
od -10oC do +150oC
karta
katalogowa
Zawory dławiące i dławiąco-zwrotne

typ :
SS14RF

Materiał : AISI 316L
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
przyłącza robocze maksymalne
ciśnienie pracy
temperatura pracy dokumentacja
techniczna
900 NI/min 8 mm 12 bar wersja L - niskotemperaturowa
od -50oC do +70oC

wersja H - wysokotemperaturowa
od -10oC do +150oC
karta
katalogowa
Zawory zwrotne

typy :
SS14VUS, SS14VUG

Materiał : AISI 316L
przepływ

(dla Pwe 6.3 bar
i p = 1 bar)
przyłącza robocze maksymalne
ciśnienie pracy
temperatura pracy dokumentacja
techniczna
1400 NI/min 1/4 NPT 12 bar wersja L - niskotemperaturowa
od -50oC do +70oC

wersja H - wysokotemperaturowa
od -10oC do +150oC
karta
katalogowa
Mocowania i akcesoria

typy :
SS14A, SS14B, SS14M5

Materiał : AISI 316L
dokumentacja techniczna
karta katalogowa
RECTUS POLSKA Sp. z o.o.,Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej, VIII Wydział Gospodarczy43-426 GUMNA, ul.Firmowa 14
tel. +48 33 85-79-800, +48 33 472-49-00, fax +48 33 85-79-808 KRSnr 0000165459|NIP651-15-46-269|REGON276455904|kapitał zakładowy 50.000 PLN

 DO GÓRY